HAFTALIK YAYIN AKIŞI

00:00

Gece Haberleri

00:30

7 Gün

01:30

Eitime Yolculuk

02:00

Genç Düşünce

03:00

Sağlıklı Formda Sohbetler

04:00

Yaşayan Tarih

05:00

Haber

06:00

Gönül Seslerimiz

06:30

Söz İstanbul’da

07:00

Güne Bakış

10:30

Biz Bize

12:00

Haber

12:30

Söz İstanbul’da

13:00

Haber

13:30

Spor Haberleri

14:00

Haber

14:30

Gündemin İçinden

15:30

Dünyadan Haberler

16:00

Güncel

17:00

Haber

17:30

Spor Haberleri

18:00

Yaşayan Tarih

18:15

Kültür Sanat

18:30

Günce

19:30

Başkent'te Kariyer

20:00

Ana Haber Bülteni

21:00

Kurbanın Tarihi

22:00

Müzelerin Dili

22:30

Manevi Ve Kültürel Değerlerimiz

23:00

Misakı Milli

23:30

Başkent'te Kariyer

00:00

Gece Haberleri

00:30

Gündemin İçinden

01:00

Güncel

02:00

Günce

03:00

Müzelerin Dili

03:30

Tarihin Bilinmeyen Yüzü

05:00

Haber

06:00

Yaşayan Tarih

06:30

Sağlıklı Formda Sohbetler

07:30

Bayram Sabahı

08:00

Bugün Bayram

10:00

Başkent'te Sağlık

10:30

Biz Bize

12:30

Haber

13:00

Sağlıklı Formda Sohbetler

14:00

Video Kolik

14:30

Haber

15:00

B.ü. Halk Oyunları

16:00

Klasikler

16:30

Haber

17:00

Sanatın Adımları

18:00

Anka

18:30

İslam Ülkelerinde Kurban Bayramı

19:30

Başkent'te Kariyer

20:00

Ana Haber Bülteni

21:00

Yurdun Sesi Bayram Özel

23:00

Yaşayan Tarih

23:30

Başkent'te Kariyer

00:00

Gece Haberleri

00:30

Biz Bize

02:30

B.ü. Halk Oyunları

03:30

Sanatın Adımları

04:30

Anka

05:00

Haber

06:00

Yurdun Sesi

08:00

Bugün Bayram

10:00

Klasikler

10:30

Biz Bize

12:30

Haber

13:00

Kurbanın Tarihi

14:00

Video Kolik

14:30

Haber

15:00

Sanatın Adımları

16:00

Yaşayan Tarih

16:30

Haber

17:00

B. Ü. Dans Festivali

18:00

Sağlıklı Formda Sohbetler

19:30

Başkent'te Kariyer

20:00

Ana Haber Bülteni

21:00

Bizim Türküler Bayram Özel

23:00

Durgun Sular

23:30

Başkent'te Kariyer

00:00

Gece Haberleri

00:30

Biz Bize

02:30

B.ü. Dans Festivali

04:00

Sağlıklı Formda Sohbetler

05:00

Haber

06:00

Bizim Türküler

08:00

Bugün Bayram

10:00

Video Kolik

10:30

Biz Bize

12:30

Haber

13:00

İslam Ülkelerinde Kurban Bayramı

14:00

Yaşayan Tarih

14:30

Haber

15:00

Sanatın Adımları

16:00

Sesle Gelen

16:30

Haber

17:00

B. Ü. Halk Oyunları

18:00

Sağlıklı Formda Sohbetler

19:00

Klasikler

19:30

Başkent'te Kariyer

20:00

Ana Haber Bülteni

21:00

Sinema

23:00

Gönül Seslerimiz

23:30

Başkent'te Kariyer

00:00

Gece Haberleri

00:30

Biz Bize

02:30

B.ü. Halk Oyunları

03:30

Durgun Sular

04:00

Başkent Konserlerinden

05:00

Haber

06:00

Sanatın Adımları

07:00

İslam Ülkelerinde Kurban Bayramı

08:00

Bugün Bayram

10:00

Video Kolik

10:30

Biz Bize

12:30

Haber

13:00

Başkent Konserlerinden

14:00

Belgesel

14:30

Haber

15:00

Yaşayan Tarih

16:00

Sesle Gelen

16:30

Haber

17:00

Kurbanın Tarihi

18:00

B.ü. Dans Festivali

19:00

Klasikler

19:30

Başkent'te Kariyer

20:00

Ana Haber Bülteni

21:00

Sinema

23:00

Anka

23:30

Başkent'te Kariyer

00:00

Gece Haberleri

00:30

Biz Bize

02:30

Klasikler

03:00

B.ü. Dans Festivali

04:00

Belgesel

04:30

Anka

05:00

Haber

06:00

Nereden Nereye

06:30

Yurdun Sesi

08:00

Hafta Sonu

10:00

Başkent’te Sağlık

11:00

Video Kolik

11:30

Beni Motive Et

12:00

Müzelerin Dili

12:30

Haber

13:00

Başkent Konserlerinden

14:00

Mısak-ı Milli

14:30

Haber

15:00

Kavimler Kapısı Anadolu

15:30

Sanatın Adımalrı

16:30

Haber

17:00

Sağlıklı Ve Formda Sohbetler

18:00

Genç Düşünce

19:00

Hayatla Birikenler

19:30

Başkent'te Kariyer

20:00

Ana Haber Bülteni

21:00

Durgun Sular

21:30

Tarihin Bilinmeyen Yüzü

23:00

Gönül Seslerimiz

23:30

Başkent'te Kariyer

00.00

Gece Haberleri

00:30

Bekleme Odası

02:00

Biz Bize

03:30

Kavimler Kapısı Anadolu

04:00

Başkent Konserlerinden

05:00

Haber

06:00

Sanatın Adımları

07:00

Bizim Türküler

08:00

Hafta Sonu

10.00

Çocukça

11:00

Eğitime Yolculuk

11:30

Başkent Konserlerinden

12:30

Haber

13:00

Başkent'te Sağlık

14:00

Video Kolik

14:30

Haber

15.00

Genç Düşünce

16:00

Anka

16:30

Haber

17:00

Sağlıklı Formda Sohbetler

18:00

7 Gün

19:00

Renklerin Dili

19:30

Başkent'te Kariyer

20:00

Ana Haber Bülteni

21:00

Nereden Nereye

21:30

Yurdun Sesi

23:00

Türk Düşünürler

23:30

Başkent'te Kariyer