YSK kanun teklifi komisyonda kabul edildi

YSK kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat yapısını değiştiren kanun teklifi, Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenlemeye göre, kurul üyeleri görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken bağımsız ve tarafsız olacak. Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl, 4 yedek üyeden oluşacak ve üyelerin görev süresi 6 yıl olacak.

Yüksek Seçim Kurulu'nun teşkilat yapısında değişiklik öngören teklif, meclis Anayasa Komisyonu'ndan geçti.

Buna göre, kurul, 7 asıl ve 4 yedek üyeden oluşacak. Üyelerin 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilecek.

Üyelerin görev süresi 6 yıl olacak, süresi biten üye yeniden seçilebilecek.

Başkan ve Başkanvekili de, kurul üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayısının salt çoğunluğuyla belirlenecek.

Kanun teklifinde Yüksek Seçim Kurulu'nun görevleri de açıklandı.

Buna göre, Kurulun görevleri seçimlerin yapılmasını ve düzenini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul, seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, usul ve esaslarını belirlemek, engelli ve yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak tedbirleri almak olarak belirlendi.

Düzenleme ile birlikte seçim müdürü ve seçim müdür yardımcıları, nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamayacak, geçici görevde geçen süreler de dahil aynı yerde 6 yıldan fazla çalışamayacak.

Ayrıca Yüksek Seçim Kurulu merkez teşkilatında, seçim uzmanı ve seçim uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.

YSK merkez teşkilatına 225, taşra teşkilatına 490 olmak üzere, toplam 715 personel alımı yapılacak.

Diğer Haberler
Bu haber için henüz yorum yapılmamış, İlk yorumu siz yapabilirsiniz.
Yorum Yaz