EKONOMİ

Ayçiçek Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağında Gümrük Vergisi Oranı Düşürüldü

Yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 12, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 22 gümrük vergisi uygulanacak.

Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı ile Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin, Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi, piyasada arz ve talep şartları ile fiyat hareketlerinin doğru yönlendirilmesi amacıyla ticaret politikalarının tüm araçları kullanılıyor. Türkiye'deki arz ve talep dengesi şartları gözetilerek üretici ve tüketici refahının değerlendirilmesi ile gerekli aksiyonlar da zamanında alınıyor.

Bu kapsamda, hasat döneminde yüksek gümrük vergileri uygulanarak çiftçilere gerekli korumanın sağlandığı ayçiçeği tohumunda, yerli tohum arz miktarının ve ayçiçeği yağı tüketiminin artacağı öngörülen dönemlerde, kuraklık gibi iklim şartları ile küresel üretimdeki değişiklikler dikkate alınarak ihtiyaç duyulan oranda, çiftçileri olumsuz etkilemeyecek bir düzenlemenin yapılmasına ihtiyaç duyuldu.

Geçen yılın ağır kuraklık şartlarının olumsuz etkilerine rağmen, Türkiye'nin sahip olduğu ayçiçeği tohumu ve ham yağ stoku yeterli olmakla birlikte yapılan düzenleme ile yazın hasat dönemine kadar ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesinin devamı için gerekli adımların atılması amaçlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili sektör kuruluşlarıyla görüşülerek çiftçi, üretici ve tüketicilerin ihtiyaçları değerlendirilerek geçici tedbir niteliğinde, ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçeği yağında ise 250 bin ton ile sınırlı tarife kontenjanı açıldı. Yalnızca bu tarife kontenjanı miktarları için geçerli olacak şekilde, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12 gümrük vergisi, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 gümrük vergisi uygulanacak.

Düşürülen gümrük vergileri sadece ülkede piyasayı dengeleyecek ve arz yeterliliğini sürdürecek miktarla sınırlı olarak çiftçinin üretim motivasyonuna zarar vermeyecek şekilde hasat dönemi düşünülerek belirlendi.

Düşük vergili tarife kontenjanı ile ithalat imkanı 15 Nisan'da sonlandırılacak.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirlerle tüketicilerin spekülatif fiyat oluşumu ile mağdur edilmesine izin verilmeyeceği, çiftçilerin haklarını gözeterek, piyasada yeterli ürün arzına da imkan verecek politikaların gecikmeden hayata geçirileceği belirtildi.

Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı ile istişare içerisinde, piyasada oluşan arz, talep ve fiyat düzeyinin yakından takip edileceği, gerekli düzenlemelerin gecikmeksizin hayata geçirilmeye devam edileceği bildirildi.