DÜNYA

Almanya Aleyhine 'Filistin’de Soykırıma Ortak Olduğu' Gerekçesiyle Açılan Dava UAD'da Başladı

Nikaragua'nın, Almanya'nın İsrail'e verdiği askeri desteği durdurması için Uluslararası Adalet Divanında (UAD) açtığı davanın duruşması başladı.


Nikaragua, Hollanda'nın Lahey şehrinde Uluslararası Adalet Divanı’nda İsrail'in Gazze'deki soykırımına siyasi, mali ve askeri destek vermekle suçladığı Almanya aleyhinde açtığı davanın tedbir duruşmasında sunum gerçekleştiriyor.

Duruşma öncesinde UAD önünde Filistin'e destek gösterisi 

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" gerekçesiyle Almanya aleyhine UAD’de açtığı davanın duruşmaları öncesi bir grup Filistin destekçisi gösterici, mahkeme binasının önünde toplandı.

Göstericiler, ellerinde “İsrail, Gazze’de ne yaptığını biliyoruz”, “Asla hepimizi öldüremeyecekler” “Filistinliler için adalet” yazılı pankartların yanı sıra Filistin ve Nikaragua bayrakları açtı.

Nikaragua tarafı, bugün iddialarını sunacak, Almanya tarafı ise 9 Nisan'da savunmasını yapacak.

Halka açık yapılacak duruşmalarda, Nikaragua'nın dava sonuçlanana kadar geçecek süreçte telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkmaması için Divan'dan, Almanya aleyhine hükmetmesini talep ettiği tedbir ele alınacak.

Nikaragua, Almanya'yı Filistin'deki ihlallerden sorumlu tutuyor

Nikaragua, Almanya'yı, Gazze Şeridi başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçluyor.

Nikaragua, Divan'a başvurusunda Almanya'nın, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) fonlarını keserek, "İsrail'in soykırım işlemesini kolaylaştırdığı ve her halükarda soykırımı önlemek için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğünü yerine getirmediği" suçlamasında bulunuyor.

Nikaragua, Almanya'nın, 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin (Soykırım Sözleşmesi) yanı sıra 1949 Cenevre Sözleşmeleri ve Ek Protokolleri, uluslararası insancıl hukukun ihlal edilemez ilkeleri ve diğer genel uluslararası hukuk normlarına aykırı hareket ettiğini ileri sürüyor.

Nikaragua'nın, Almanya aleyhine istediği tedbirler

Söz konusu 5 tedbir şöyle:

"- Almanya, Soykırım Sözleşmesi, uluslararası insancıl hukuk veya Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkı gibi genel uluslararası hukukun diğer emredici normlarının ihlalinde ve Filistinlilerin apartheid rejimine tabi olmasında kullanılabilecek, özellikle de askeri teçhizat dahil olmak üzere İsrail'e yaptığı askeri yardımları derhal askıya almalı;

- Almanya, İsrail'e teslim edilmiş olan silahların soykırım işlemek için kullanılmaması, soykırım eylemlerine katkıda bulunmaması veya uluslararası insancıl hukuku ihlal edecek şekilde kullanılmaması için derhal her türlü çabayı göstermelidir;

- Almanya, insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için mümkün olan her şeyi derhal yapmalıdır;

- Almanya, soykırım, soykırım eylemlerini ve Filistin halkının insani haklarının ihlalini önleme yükümlülüklerine uymanın bir parçası olarak UNRWA'nın finansmanını askıya alma kararını geri almalıdır; bu karar, insani yardımın Filistin halkına, özellikle de Gazze'ye ulaşmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yapma yükümlülüğünü de içerir;

- Almanya, uluslararası hukuktaki suçların ihlallerinde kullanılabilecek askeri teçhizatın İsrail'e tedariki de dahil olmak üzere desteğini keserek ve bu kuruluşun faaliyetlerini dayandırdığı UNRWA'ya desteğini sürdürerek uluslararası hukukun emredici nitelikteki kurallarının ağır ihlallerinin sona erdirilmesi için işbirliği yapmalıdır."